Husets Historie

Lundby Medborgerhus – lidt historie!


Huset er opført i 1871. Den første ejer hed Frederik Ludvig Brandt – og han var fra Næstved. Huset blev til ”Lundby Gjæstgivergaard” – og det skiftede ejere adskillige gange. Der blev opført en kæmpe stald med plads til 80 heste. Frederik Brandts kone (enke) solgte huset videre – og det skiftede ejere over 20 gange. Kilden til dette er bogen om husene i Lundby ”Her er Lundby - en bog om vores huse”. Bogen er fremstillet af Lundby Sognearkiv med støtte fra EU i 2006.


På Gæstgivergården, som senere i 1992 skiftede navn til Lundby Kro – foregik der alverdens spændende ting: I begyndelsen var der Keglespil, Juletræsfester, dilettantforestillinger, maskerader, danseundervisning filmforevisninger og fugleskydningsfester. Og så var der selvfølgelig også gravøl og bedrøvelige begivenheder! En af indehaverne, fru Eugenenie Nordstrøm, blev i 1936 udsat for et mordforsøg, men hun overlevede – og hendes gerningsmand endte med at dø for egen hånd!! Han skød sig selv, og døde kort efter. Så skiftede huset navn til Lundby Kro i 1980 – og senere i 1997, blev kroen omdannet til en institution for drenge med særlige vanskeligheder, ”Sporet”. Den fortsatte til 2001 – hvor huset blev omdannet til Lundby Medborgerhus Aps – hvor byens borgere købte andelsbeviser for at lave deres eget medborgerhus.


Medborgerhuset har i sine 13 leveår haft skiftende bestyrelser og forskellige måder at virke på i hverdagen. Historien om disse 13 år vil vi opsøge og få lagt herind. I april måned 2014 kom der to nye bestyrelser til - en i Medborgerhuset og en i Støtteforeningen. De nye bestyrelsers intension er at få mere liv i Medborgerhuset. At få mere borgerinddragelse. Og få et hus, der i ordets bedste betydning er et MEDBORGERHUS!


Der er vi så i dag. I 2014. Vi har et Medborgerhus – og der er mange, der har andelsbeviserl. Men de bor måske ikke længere i Lundby – og måske lever de ikke mere. Det ved vi ikke. Men vi ved en ting: Vi har brug for at finde de mennesker, der har eller har haft andelsbeviser, så vi kan få dem tilbage til byen – OG vi har brug for at sikre os, at vores dejlige Medborgerhus vil blomstre op - være fyldt af liv og aktiviteter - være rammen om fester, møder, koncerter, dans og teater. Og være rummeligt og imødekommende overfor såvel Lundbys beboere og folk fra den lokale omegn. Medborgerhuset Lundby byder dig velkommen til at være med - så vi får en levende fremtid sammen!