Medborgerhusets venner

Bestyrelsen Medborghusets venner

valgt den perioden 2018/ primo 2019

Formand: Jytte Høj Hammer

Næstformand: Bente van der weiden

Kasserer: Kirsten Andersen

Medlem: Annelise Carlsen

Medlem: Konny Baagø

Suppleant: Lis Jensen

Suppleant: Bente Jensen