Medborgerhusets venner

Bestyrelsen Medborghusets venner

valgt den 16. marts 2016

Formand: Jytte Høj Hammer

Skriv i Formularen.

 

Næstformand: Bente van der weiden

Kasserer: Kirsten Andersen

Medlem: Annelise Carlsen

Medlem: Konny Baagø

Suppleant: Lis Jensen

Suppleant: Bente Jensen

 

Årsberetning til Medborgerhusets Venners generalforsamling torsdag den 20. april 2017.

 

Tilværelsen som ”NY bestyrelse” i Medborgerhuset Lundby’s venner har nu varet i 3 år.

Så dette års beretning er nr. 3 i rækken.

 

Vi har fortsat vores bestræbelser på at lave så mange forskellige aktiviteter som muligt, så huset bliver brugt, og byen borgere får flere muligheder for at deltage i oplevelser, som er spændende.

 

Spørgeskemaundersøgelsen og ændring af Mad & Oplevelser til fællesspisninger

Vores spørgeskemaundersøgelse gav jo ikke noget brugbart resultat sidste år. Kun 11 besvarelser blev det til – og det var svært at bruge så få til noget! Men efterfølgende hørte vi, at folk ønskede at få færre Mad & Oplevelser – og nogle flere aftener med KUN mad – og socialt samvær. Det har vi lyttet til, sådan at vi har sat antallet af Mad & Oplevelser ned fra sommerferien 2016 og afviklet flere fællesspisninger, hvor der er blevet spist og hygget. Aftenerne har været rigtig hyggelige – men desværre har besøgstallet været dalende. Vi fortsætter dog med denne model – i hvert fald et pænt stykke ud i fremtiden.

 

Dansebal med spisning en stor succes!

Til gengæld har vi nu to gange haft krobal med Johnny Hansen fra Køng. En aften i april og en i november 2016. Den sidste med julefrokost først. Begge gange var rigtig godt besøgt. Johnny kan få folk af huse og får lavet rigtig gode og hyggelige aftener, hvor der er rig lejlighed til en svingom. Det er formentlig ikke sidste gang, vi har haft besøg af Johnny.

 

Søren Korshøj var på besøg i september 2016 med sine fine ballader og viser. Heller ikke her var besøgstallet imponerende!

 

”Ren Nostalgi” besøgte os i oktober – og det blev en rigtig dejlig eftermiddag, hvor deltagerne fik sunget igennem. Denne gruppe er populær, og vil sikkert blive inviteret en anden gang.

 

I oktober havde vi også besøg af historiefortælleren Marianne Christensen til en ”Mad & Oplevelse”. Personligt elsker jeg at høre på historiefortællere – men besøgstallet viste, at sådan er det desværre ikke alle, der har det. Det blev en god oplevelse for os, der var tilstade – Marianne er meget spændende at høre på!

 

Claus & Karin – kendt fra Claus & the Servants – besøgte os til en søndagsmatine i maj 2016. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, selvom vi godt kunne have ønsket os flere besøgende. Men læren er – der skal nok ikke laves søndagsmatine om foråret, når havefolket er sluppet ud i lyset. Så når vi får gang i søndagsmatineerne igen, bliver det ikke, når havearbejdet og grillen kalder!

 

I maj måned havde vi søndagsmatine med linedance på programmet. Det var en spændende oplevelse for dem, der mødte op – men besøgstallet kunne bestemt godt have været højere!

 

I juni havde vi igen koncert med vores irske ven, Declan O’Connell. Declans optræden i Medborgerhuset er en succes – hver gang. Irsk folkemusik er en genre, som Lundby godt kan lide, og vi er enige med Declan om, at han skal komme igen på et tidspunkt. Dog ikke hvert år – hverken han eller vi synes, at han skal ”overbruges”.

Banko er ubetinget Medborgerhusets største succes! Hver 14. dag i lige uger – fra januar og frem til midten af april og fra september frem til midten af december – vrimler huset med mennesker. Der er selvfølgelig forskel på fremmødet – nogle gange lidt færre, nogle gange mange flere – men Banko er altid godt besøgt! Medborgerhusets Venner står for mad og drikke. Til banko er der ingen problemer med at få fat i frivillige til baren og til alt det arbejde, der er i at få Banko til at fungere. OG – det giver omsætning, som også kommer Medborgerhuset til gode!! Sæsonen slutter netop nu og går i gang igen til september. Tak til Banko for god støtte til vores dejlige hus!!

 

Strikkegruppen mødes fortsat om onsdagen kl. 10 og kl. 19 i ulige uger. Meldingen fra Marianne Mackeprang, som står for gruppen, er, at der møder folk op hver gang. Nogle gange få – bare et par stykker --- andre gange op til 11-12 stykker. Nogle holder op igen, andre kommer til. Gruppen er åben, og alle er velkomne!

 

Andre aktiviteter

Medborgerhusets Venner står for forplejningen til diverse møder i de foreninger, der bruger Medborgerhuset til møder og generalforsam- linger. Forplejningen er forskellig – fra kaffe og the med brød til varm mad. Husets faste brugere til diverse møder er bl.a. Borgerforeningen, Foreningen Svend Gønge, Lokalrådet og diverse møder med kommunalpolitikere om lokale anliggender. Desuden holder vi flere stormøder vedr. Gøngemarkederne i august.

 

Medborgerhusets Venner har været med til Familiefestivalen på Svend Gøngeskolen i maj måned i et par år. Og sidste år har lavede vi mad til de frivillige på festivalen, og skal gøre det igen i år. Det samme gælder den tilbagevendende Lysfest i december, hvor Borgerforeningen står for Lysfesten, og hvor Vennerne står for den varme mad, når deltagerne er blevet kolde og trætte. Desuden er Medborgerhusets Venner og Medborgerhuset Aps en aktiv del i Gøngemarkedet i august måned, hvor vi både står for mad til de frivillige på markedspladsen og hvor vores gode køkkenchef, Hanne Skjødt, står for grillen på selve markedet. Endelig er der en del frivillige fra Vennerne, der står for boder på Gøngemarkedet.

 

Medborgerhuset Lundby og Medborgerhusets Venner har været med til flere møder med projektet ”Landet mellem Fjordene” – som i øjeblikket har til huse i den gamle butik og cafe overfor Apoteket. Projektet er tidsbegrænset – og formålet er, at få hele lokalsamfundet til at samarbejde og være til støtte for hinanden de små byer imellem. Samarbejdet med ”Landet mellem Fjordene” munder i næste uge ud i en fællesspisning, hvor hele området er inviteret til at være med – og i den anledning får vi tilskud, så maden denne aften kun koster 30 kr. Vi er spændt på at se, hvor mange besøgende der dukker op!

 

Vores markedsføring – PR – er bredt ud og dækker nu: Folder som ligger i div butikker og på Biblioteket fra omkring den 1. i hver måned. Facebookopslag om vores aktiviteter. Hjemmesiden www.medilundby.dk, hvor vores aktiviteter bliver offentliggjort, pressemeddelelser til diverse lokalaviser og TV Øst m.v., lokale hjemmesider som omhandler kulturtilbud i lokalområdet – og nogle få dyre annoncer i Ugebladet. Desuden får vi plads i Borgerforeningens Nyhedsbrev, som udkommer hvert kvartal. Og så har vi vores eget nyhedsbrev, som udkommer hver måned. Det er rigtig svært at nå ud til alle, når økonomien sætter grænser for annonceringen. Men jeg tror faktisk, at vi kommer ret langt ud – for vi har i hvert fald besøgende – og medlemmer - fra Næstved, Mogenstrup, Vordingborg, Rønnede – for at nævne nogle eksempler.

 

I øvrigt havde vi – i går – 32 medlemmer med stort medlemskort og 5 medlemmer med lille medlemskort. Medlemskortene fornyes hvert år fra 1. januar – og det sker, når man kommer til et arrangement i huset. Lavt fremmøde betyder derfor lavere medlemstal!

 

Aflysninger

Vi har desværre måttet aflyse en del arrangementer undervejs – hvor tilmeldingerne var alt for få – trist og ærgerligt. Af aflysninger kan nævnes: Foredrag ved Borgmesteren fra Lohmen, koncert med Oliver Nani. Her i marts måtte vi aflyse en planlagt vinsmagning. Det er trist, når vi må aflyse – både fordi der ligger en masse arbejde i at planlægge og arrangere – og fordi vi ulejliger folk udefra med aftaler og aflysninger af aftalerne. Og fordi – det giver lidt sortsyn og ærgrelse!

 

Frivilligt arbejde

Det kræver mange hænder at få et hus som Medborgerhuset til at fungere. Dels SKAL der tjenes penge, så husleje, lys, gas og varme samt diverse reparationer, nyanskaffelser og vedligehold kan blive betalt. Dels skal alle tingene GØRES, dvs der skal males, repareres, fornys, ordnes have, gøres rent, købes ind, laves mad osv. Medborgerhusets Venner er dem, der skal skaffe pengene til det hele. Og de praktiske opgaver skal gøres af begge bestyrelser og de frivillige, som har lyst til at være med. Derfor efterlyser vi hele tiden frivillige, og vi er da en pæn flok efterhånden – men kan godt bruge flere, så der også bliver plads til sygdom, ferier og familierne! Det frivillige arbejde er sjovt og spændende – og nogle bruger nogle få timer af og til – andre bruger mange timer det meste af tiden. Så skulle nogle af jer have lyst til at være med, så er I meget, meget velkomne! Og vi lover, at arbejdet har gode sidegevinster: gode venner, spændende oplevelser, sjov og ind imellem – trætte ben!

 

Fremtidige arrangementer

Vi er så småt i gang med at se på arrangementerne i fremtiden. Og der er i hvert fald 2 arrangementer, som allerede nu er i kalenderen. Fredag den 27. oktober 2017 og fredag den 23. februar 2018 kommer teatergruppen ”Bøgestrømmen” forbi med to forskellige cabaret’er. De giver os forestillingerne og vi skal sørge for en festmiddag til aftenernes gæster. Prisen bliver 125 kr. pr. gang. Nærmere beskrivelser vil komme i vores folder og Nyhedsbrev i god tid.

 

Vi har drøftet at lave en søndagsmatine – måske allerede i efteråret – hvor den står på traditionel jazz med nogle af musikerne fra ”Ren Nostalgi”. Desuden var der i hvert fald planer om at lave ølsmagning i efteråret og whiskey/romsmagning i foråret 2018. Men om det bliver til noget, må vi først drøfte i bestyrelsen og med Medborgerhusets bestyrelse. Aflysningen i marts er endnu ikke evalueret. Og så ønsker vi os både mere musik og et par foredrag. Vi sørger for, at der også fremover kommer datoer over en hel sæson ad gangen – og efterårets datoer udkommer inden sommerferien.

 

Og så er der i bestyrelsen enighed om, at vi IKKE vil bruge mere energi på at lave juletræsfester og fastelavnsfester. Vi har forsøgt uden held, og vil hellere bruge krudtet på noget, som andre ikke laver. Årsagen er, at der er flere af den slags arrangementer – både i Lundby og i f.eks. Bårse – og vi skal ikke konkurrere med vores by/lokalfæller. I stedet skal vi samarbejde om at støtte hinanden – også ved at henvise til hinandens aktiviteter!

 

Året der gik – arbejde og samarbejde

Selve bestyrelsesarbejdet går bedre og bedre. Det første år var det rigtig meget op ad bakke. De seneste to år har vi bevidst arbejdet på at få så godt et psykisk arbejdsmiljø som muligt. Vi kan sagtens være uenige, og vi gør, hvad vi kan, for at alle kan leve med hinandens forskelligheder. Det er svært at være menneske, men vi gør vores bedste, og jeg er godt tilfreds med samarbejdet nu. Jeg vil derfor takke bestyrelsen mange gange for ihærdige anstrengelser, en masse slid og godt arbejde, mange gode timer og herlige grin!

 

Sluttelig vil jeg fortælle, at de to bestyrelser i Medborgerhuset efterhånden har fået etableret et tættere samarbejde., Vi mødes ca. 1 gang i kvartalet – og det har været gavnligt for os alle og for samarbejdet om at få huset til at fungere. Så også en tak til Medborgerhuset Lundby Aps’ bestyrelse.

 

Min opsummering på det år, der er gået er: Det kunne godt gå bedre med besøgstallet i Medborgerhuset – og dermed også med vores omsætning på kaffe og the, øl og vand og diverse slags mad. Vi er rigtig glade for, at vi har gode venner – I er en god opmuntring i det daglige, og vi er glade for at se kendte ansigter gang på gang. Vi har brug for flere venner – både som deltagere i vores aktiviteter og som frivillige i vores arbejde – og vi vil gerne lave flere gode aktiviteter, som folk har lyst til at komme til. Det med at invitere dygtige musikere og foredragsholdere m.v., som Lundby har lyst til at høre, koster imidlertid penge – så hvis vi ikke har gang i omsætningen på de øvrige aktiviteter, så bliver det med den gode underholdning ikke til så meget. Så kære venner: bliv ved med at komme, og tag familie, venner og naboer med! For så kan vi lave flere spændende ting til alles fornøjelse!

 

Til slut vil jeg gerne høre jeres bud her i dag: Hvilke aktiviteter, tror I, vil sætte besøgstallet op? Hvilke aktiviteter kunne I godt tænke jer? Og hvilke aktiviteter synes I, at vi absolut IKKE skal bruge kræfter på??

 

Tak for jeres støtte og fremmøde til vores fællesspisninger og f.eks. musikeftermiddage/-aftener. Uden jer gik det bare slet ikke!!

 

Jytte Høj Hammer

formand