Medborgerhusets venner

    Bestyrelsen Medborghusets venner

valgt den perioden 2018/ primo 2019

Formand:  Jytte Høj Hammer 

         

Næstformand: Bente van der weiden

Kasserer:           Kirsten Andersen

Medlem:            Annelise Carlsen

Medlem:            Konny Baagø

Suppleant:        Lis Jensen

Suppleant:        Bente Jensen